Ολοκληρώθηκε η 1Η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 2021-2027 την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια».