Επικοινωνία

Τοποθεσία
Λ. Κηφισίας 37-39
Μαρούσι 151 23
Αθήνα

Τηλέφωνα

213-1331244

Email
epiteliki@civilprotection.gr

Χάρτης

Κατάλογος

Τμήμα: Προϊστάμενος
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο Email Επικοινωνίας
Παντελής Κοροσιάδης Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής 2131510144 pkorosiadis@mou.gr
Τμήμα: Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο Email Επικοινωνίας
Μαίρη Κουτσούμπα Προϊσταμένη Μονάδας Α 2131331247 mkoutsoumpa@mou.gr
Χριστίνα Ηλιοπούλου Στέλεχος Μονάδας Α 2131331243 crhiliopoulou@mou.gr
Ελισσάβετ Κωνσταντάκου Στέλεχος Μονάδας Α 2131331301 ekonstantakou@mou.gr
Ιωάννης Χατζηδημητρίου Στέλεχος Μονάδας Α 2131331337 mchatzidimitriou@mou.gr
Πολυξένη Κοσμά Στέλεχος Μονάδας Α 2131331342 pkosma@mou.gr
Τμήμα: Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο Email Επικοινωνίας
Εύη Στρουμπούλη Προϊσταμένη Μονάδας Β 2131331101 estroumpouli@mou.gr
Κωσταράς Νικόλαος Στέλεχος Μονάδας Β 2131331316 nkostaras@mou.gr
Λάμπρος Πέττας Στέλεχος Μονάδας Β 2131331302 lpettas@mou.gr
Βησσαρίων Ζαχαράκης Στέλεχος Μονάδας Β 2131331327 vzaxarakis@mou.gr
Γεώργιος Ραπτάκης Στέλεχος Μονάδας Β 2131331333 graptakis@mou.gr
Μαρία Σπανέα Στέλεχος Μονάδας Β 2131331335 mspanea@mou.gr
Τμήμα: Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλέφωνο Email Επικοινωνίας
Μαρία Βέργη Προϊσταμένη Μονάδας Γ 2131331241 mvergi@mou.gr
Ελένη Βέρρου Στέλεχος Μονάδας Γ 2131331244 everrou@mou.gr
Λευτέρης Παπασταυρινούδης Στέλεχος Μονάδας Γ 2131331304 lpapastavrinoudis@mou.gr
Στεφανία Κουσίδου Στέλεχος Μονάδας Γ 2131331249 skousidou@mou.gr