Οργανόγραμμα

 1. Παντελής Κοροσιάδης

  Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής

  Προϊστάμενος

  1. Μαίρη Κουτσούμπα

   Προϊσταμένη Μονάδας Α

   Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

   1. Χριστίνα Ηλιοπούλου

    Στέλεχος Μονάδας Α

    Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

   2. Ελισσάβετ Κωνσταντάκου

    Στέλεχος Μονάδας Α

    Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

   3. Ιωάννης Χατζηδημητρίου

    Στέλεχος Μονάδας Α

    Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

   4. Πολυξένη Κοσμά

    Στέλεχος Μονάδας Α

    Μονάδα Α Προγραμματισμού, Εξειδίκευσης και Ωρίμανσης Δράσεων

  2. Εύη Στρουμπούλη

   Προϊσταμένη Μονάδας Β

   Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

   1. Λάμπρος Πέττας

    Στέλεχος Μονάδας Β

    Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

   2. Μαρία Σπανέα

    Στέλεχος Μονάδας Β

    Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

   3. Βησσαρίων Ζαχαράκης

    Στέλεχος Μονάδας Β

    Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

   4. Γεώργιος Ραπτάκης

    Στέλεχος Μονάδας Β

    Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

   5. Κωσταράς Νικόλαος

    Στέλεχος Μονάδας Β

    Μονάδα Β Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Πράξεων.

  3. Μαρία Βέργη

   Προϊσταμένη Μονάδας Γ

   Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

   1. Λευτέρης Παπασταυρινούδης

    Στέλεχος Μονάδας Γ

    Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

   2. Ελένη Βέρρου

    Στέλεχος Μονάδας Γ

    Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

   3. Στεφανία Κουσίδου

    Στέλεχος Μονάδας Γ

    Μονάδα Γ Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης