Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (ΕΔ ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας