«Πρόσκληση συμμετοχής σε προκαταρκτική διαβούλευση για το έργο «Προμήθεια 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων» για λογαριασμό του Υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας»