Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Στις 26/01/2021 συνάφθηκε δανειακή σύμβαση, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αρχικής πίστωσης 375 εκ. €, ενώ στις 10/04/2024 συνάφθηκε νέα δανειακή σύμβαση, μεταξύ των δύο μερών, πρόσθετης πίστωσης 220 εκ. €, οι οποίες αφορούν και οι δύο στην χρηματοδότηση έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το συνολικό κόστος του Έργου, όπως εκτιμάται από την Τράπεζα είναι 794,31 εκ. € και αφορά σε δάνειο ύψους 595 εκ. €.