Απόφαση Ένταξης για το έργο «Προμήθεια ειδικών μέσων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών» (Κωδικός ΟΠΣ 6004234)