Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια έξι (6) Πυροσβεστικών Ελικοπτέρων Μεσαίου Τύπου» (Κωδικός ΟΠΣ 6011181)