Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προετοιμασία Πράξεων των δράσεων 4.1 και 4.2 του Προγράμματος "Πολιτική Προστασία"» (Κωδικός ΟΠΣ 6003807)