Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Στις 22/01/2021 συνάφθηκε δανειακή σύμβαση, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αρχικής πίστωσης 375 εκ. €, η οποία αφορά στην χρηματοδότηση έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το συνολικό κόστος του Έργου, όπως εκτιμάται από την Τράπεζα είναι 794,31 εκ. € και αφορά σε δάνειο  ύψους 595 εκ. €.