Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός δύο (2) ελικοπτέρων Super Puma» - Public tender for the “Upgrade - modernization of two (2) Super Pumas”_28-02-2023