Διακήρυξη για την "Προμήθεια ενός (1) Α/Φ μεταφοράς ομάδας πρώτης απόκρισης / συντονισμού επιχειρήσεων / αεροδιακομιδών"