Διακήρυξη για την προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» - Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών_24-02-2023