Διακήρυξη για την προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» - Διευκρίνηση/Public tender for the “Procurement of collapsible transportable bridges to deal with floods, disasters, etc.,Ba_24-02-2023