Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Κινητά κέντρα διοίκησης και επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες»/Public tender “Mobile administration & on-site control centers in the 13 Regions”._22-03-2023