Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την «Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»_24-01-2023